Drænsystemer og bundopbygning

For enhver type belægning er bund og dræn et altafgørende element.
Står man med et færdigt projekt, hvor bunden sætter sig eller hvor regnvandet ikke kan komme væk, er det nærmest ligegyldigt, hvor omhyggelig man har været med sin belægning.
AML Entreprise er Aut. Kloakmester og har en meget omfattende erfaring med effektive opbygnings- og drænløsninger lige fra naturlige overflader til flisebelægninger og store kunstgræsanlæg.

Sætning brønde til horisontalt dræn Farum Park
ACU-Dræn Farum Park
Test af opbygnings- og afretningsmaterialer til nedsivning 15.000 m² fullsize kunstgræsanlæg ASA Aarhus.
Etablering vertikalt dræn 15.000 m² fullsize kunstgræsanlæg ASA Aarhus.

Opbygning dræn og kvalitetssikring

AML Entreprise arbejder med Ajour kvalitetssikring og vi kan derfor love vore bygherrer og rådgivere en solid og løbende dokumentation gennem hele processen.

Projektets interessenter etableres på en fælles webbaseret platform, Ajour, til brug for registrering og dokumentation af AML`s kvalitetssikring, byggeledelsens og rådgivernes tilsyn og kvalitetssikring. Alt projektmateriale og sagsrelevante filer og dokumenter lægges op i og vedligeholdes i det tilhørende projectweb, AjourBox. Ajour systemet styrer og administrerer byggeprocessen og opsamler data digitalt med dokumentation af NKIs egenkontrol (Faglig kvalitetssikring) samt byggeledelsens og tilsynets Forregistreringer, Tilsynsnotater, Projektnotater(Tekniske forespørgsler) samt mangler. Ajour vil også blive anvendt til den efterfølgende 1- og 5 års gennemgang.

Registreringer og dokumentation udføres digitalt på mobile enheder og data opsamles i en online database, der kan tilgås via internettet. Bygherre, rådgiver og brugere, der skal arbejde med bygesagen, oprettes i Ajour systemet og tilknyttes et firma og den enkelte bruger tildeles en rolle med tilhørende rettigheder. Brugeren får automatisk tilsendt et link og et password til systemet som anvendes til at logge på både Ajour Web og Ajour Mobil.

Anlægsarbejde Ullerslev
Anlægsarbejde Ullerslev
Anlægsarbejde Ullerslev

AML Entreprise

Entreprenør AML Entreprise løser mange forskellige opgaver for kunder i ind- og udland. Vi kan blandt andet tilbyde nedbrydning, kloakarbejde, jord- og drænarbejde, skygning af væksthuse, vejafretning, betonknusning m.m. Vi har mere end 20 års erfaring fra branchen og leverer altid opgaver til aftalt tid og pris.

Besøg vores samarbejdspartnere